Πολιτική Απορρήτου & Συμμόρφωση GDPR

7

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το ακόλουθο κείμενο αποτελεί την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που  ακολουθεί ο ιστότοπος MIND YOUR GOALS.COM (εφεξής ο “Ιστότοπος”) και σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και τον τρόπο με τον οποίο ο ιστότοπος προστατεύει τις προσωπικές σας πληροφορίες.

Επίσης περιγράφει την διαδικασία με την οποία εσείς ως φυσικά πρόσωπα μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Ο Ιστότοπος  επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα πάντοτε με σεβασμό προς τα θεμελιώδη δικαιώματα των φυσικών προσώπων σύμφωνα με την εκάστοτε υφιστάμενη ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία (συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, του ελληνικού νόμου Ν. 4264/2019 και κάθε άλλου σχετικού εφαρμοστέου νομικού κειμένου.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Προσωπικά δεδομένα αποτελούν οι κάθε είδους πληροφορίες που αφορούν ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο όπως π.χ. όνομα, επώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση κ.λπ.

Ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων αποτελούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και τα γενετικά δεδομένα, τα βιομετρικά δεδομένα, τα δεδομένα σχετικά με την υγεία, τη σεξουαλική ζωή ή τον γενετήσιο προσανατολισμό ενός ατόμου.​

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΕΙ Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ

Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε είναι εκείνα που σας ζητούμε να μας δηλώσετε μέσω των ειδικών πεδίων του Ιστοτόπου μας καθώς και τα προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για την παροχή των υπηρεσιών Coaching. Όλες οι πληροφορίες που μας παρέχετε παραμένουν εμπιστευτικές, σύμφωνα με την εφαρμοστέα σχετική νομοθεσία και τον Κώδικα της Διεθνούς Ομοσπονδίας Coaching.

Τα προσωπικά αυτά δεδομένα που ζητούμε να μας δηλώσετε μέσω των ειδικών πεδίων του Ιστοτόπου μας είναι ιδίως:​

Δεδομένα ταυτότητας: π.χ. Όνομα, Επώνυμο​

Δεδομένα επικοινωνίας: π.χ Τηλέφωνο, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου​

Άλλα στοιχεία: όπως π.χ. τα πρόσθετα πεδία που συμπληρώνετε στην τυχόν φόρμα επικοινωνίας που αποστέλλετε ηλεκτρονικά.

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο των συνεδριών, θα απαιτηθεί να μας δώσετε και άλλα προσωπικά δεδομένα (π.χ ΑΦΜ/Δ.Ο.Υ για την έκδοση του φορολογικού παραστατικού), καθώς και προσωπικά δεδομένα τα οποία λόγω της φύσεως της διαδικασίας, δεν αποκλείεται να συμπεριλάβουν και ορισμένα «ευαίσθητα» δεδομένα, τα οποία σε κάθε περίπτωση θα είναι τα απολύτως αναγκαία για την εκπλήρωση της παροχής των υπηρεσιών μας.

 

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα δεδομένα που συλλέγουμε από τον Ιστότοπο «www.mindyourgoals.com», αλλά και κατά τις συνεδρίες, τα επεξεργαζόμαστε αποκλειστικά για τους σκοπούς που σας τα ζητάμε, συγκεκριμένα, για τον ορισμό ραντεβού και τη δημιουργία του πελατολογίου, για λόγους επικοινωνίας μαζί σας σε περίπτωση ακύρωσης ή αναβολής ραντεβού ή για την αποστολή χρήσιμου “εκπαιδευτικού” υλικού, που είναι απαραίτητο για την πρόοδο της συνεργασίας μας ή/και για την ενημέρωσή σας μέσω newsletters σχετικά με δράσεις που ενδέχεται να σας ενδιαφέρουν αναφορικά με τις υπηρεσίες coaching που σας προσφέρουμε και εν γένει τον κλάδο της επαγγελματικής συμβουλευτικής.

Σημειώνεται ότι σας παρέχουμε πάντοτε τη δυνατότητα να εξαιρεθείτε από τη λίστα παραληπτών των σχετικών ενημερώσεων.

Σε περίπτωση που κάποιο από τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγονται από τον Ιστότοπο μας μεταβληθεί, παρακαλούμε να μας το δηλώσετε εγκαίρως, ώστε να προβούμε στην επικαιροποιήσή τους.

Επίσης, το www.mindyourgoals.com μπορεί να εντοπίσει τη διεύθυνση ΙP μέσω της οποίας ο υπολογιστής ή οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή αποκτά πρόσβαση στο Internet και στη συνέχεια στο www.mindyourgoals.com, ενώ τα στοιχεία αυτά αξιοποιούνται για στατιστικούς σκοπούς. Σε περίπτωση που ο φυλλομετρητής (browser), ζητά άδεια για λήψη της τοποθεσίας σας από τον διαδικτυακό μας Ιστότοπο, οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται για την παροχή πιο εξατομικευμένων πληροφοριών.

Δεν χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να σας αποστείλουμε διαφημιστικό υλικό, επίσης, δεν συγκεντρώνουμε προσωπικά σας δεδομένα από άλλες πηγές του διαδικτύου.

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Όλα τα δεδομένα που συλλέγονται ηλεκτρονικά και γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας σε ηλεκτρονική µορφή είναι προστατευμένα από κακόβουλες επιθέσεις τρίτων και από τη διαρροή τους σε τρίτους, βάσει ειδικού και εγκεκριμένου λογισμικού προστασίας.

Συναφώς, φροντίζουμε να λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα τεχνικά και διαδικαστικά μέτρα για την αποτροπή της παράνομης πρόσβασης ή λανθασμένης χρήσης πληροφοριών και των προσωπικών δεδομένων. Στα μέτρα αυτά περιλαμβάνονται διαδικασίες προληπτικής ασφαλείας με μηχανισμούς παροχής δικαιωμάτων πρόσβασης μόνο σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό, καθώς και αναγνωρισμένα λογισμικά ασφάλειας που εφαρμόζουμε για τον εντοπισμό απειλών και την προστασία του ψηφιακού περιβάλλοντος.

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν διαβιβάζονται από εμάς σε τρίτους, με την επιφύλαξη της κατάθεσής τους σε δημόσιες Αρχές, όπου απαιτείται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ( λ.χ. υποβολή φορολογικών παραστατικών, αίτημα διαβίβασης κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας κ.α).

Η ιστοσελίδα µας δεν ευθύνεται για τον τρόπο διαχείρισης προσωπικών δεδομένων που ακολουθούν οι κάτοχοι των ειδικών συνδέσεων (links, hyperlinks, banners), που ενδεχομένως να εμφανίζονται στην ιστοσελίδα µας.

Επίσης, η παρούσα Πολιτική Απορρήτου δεν ισχύει για τις πρακτικές τρίτων μερών που δεν τελούν υπό την ιδιοκτησία ή τον έλεγχο του διαχειριστή, συμπεριλαμβανομένων των:

  • Ιστοσελίδων τρίτων
  • υπηρεσιών τρίτων
  • εφαρμογών τρίτων
  • πηγών του διαδικτύου, στις οποίες παραπέμπουν σύνδεσμοι της ιστοσελίδας

Σας ενημερώνουμε ότι έχετε βάσει της σχετικής νομοθεσίας, τα κάτωθι δικαιώματα αναφορικά με τα υπό επεξεργασία προσωπικά σας δεδομένα:

Δικαίωμα πρόσβασης:  Μπορείτε να ενημερωθείτε από εμάς εάν και με ποιον τρόπο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, για ποιόν σκοπό χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας, ποια ακριβώς δεδομένα τηρούμε για εσάς, για πόσο χρονικό διάστημα, αν γίνεται αυτοματοποιημένη λήψη απόφασης.

Δικαίωμα διόρθωσης: Μπορείτε να μας ζητήσετε να διορθώσουμε ανακριβή στοιχεία ή να συμπληρώσουμε ελλιπή στοιχεία σας.

Δικαίωμα διαγραφής:  Μπορείτε να μας ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας, εφόσον δεν υπάρχει λόγος που να δικαιολογεί τη μη εκπλήρωση εκ μέρους μας.

Δικαίωμα φορητότητας:  Μπορείτε να μας ζητήσετε να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα δεδομένα που μας έχετε δώσει ή να ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Δικαίωμα περιορισμού:  Μπορείτε να μας ζητήσετε να περιοριστεί η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για όσο χρόνο εκκρεμούν τυχόν αντιρρήσεις για την επεξεργασία.

Δικαίωμα εναντίωσης: Μπορείτε να εναντιωθείτε οποιαδήποτε στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή να άρετε τη χορηγηθείσα συναίνεσή σας, οπότε και θα πάψουμε την επεξεργασία αν δεν υπάρχουν νόμιμοι και επιτακτικοί λόγοι που να δικαιολογούν την περαιτέρω χρήση των δεδομένων σας εκ μέρους μας.

Μπορείτε να ζητήσετε την άσκηση οπουδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματα αποστέλλοντας μας ηλεκτρονικό μήνυμα στο email επικοινωνίας που αναφέρεται στην σελίδα ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ του Ιστότοπου.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι έχετε δικαίωμα να καταγγείλετε ανά πάσα στιγμή οιαδήποτε παράβαση που διαπιστώνετε σχετικά µε τα προπαρατεθέντα στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr): Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600, Fax: +30 210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr.

 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΧΟΛΙΩΝ ΣΕ ΑΡΘΡΑ

Όταν προσθέτετε σχόλια σε δημοσιευμένα άρθρα, το όνομα και η διεύθυνση ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου αποθηκεύονται εσωτερικά στη βάση δεδομένων Ιστότοπου μαζί με τη διεύθυνση IP του υπολογιστή σας και την ώρα και την ημερομηνία που υποβάλατε το σχόλιο. Αυτές οι πληροφορίες δεν μεταβιβάζονται ούτε δημοσιοποιούνται. Μόνο το όνομά σας θα εμφανιστεί.​

Τα προσωπικά σχόλια είναι προσβάσιμα στο κοινό και μπορεί να τεθούν υπό επεξεργασία από τρίτα μέρη τα οποία δε γνωρίζουμε. Για αυτόν τον λόγο σας συνιστούμε να είστε προσεκτικοί όσον αφορά το περιεχόμενο των σχολίων και αναρτήσεών σας, καθώς δεν μπορούμε να σας εγγυηθούμε το απόρρητο τυχόν προσωπικών στοιχείων που θα δημοσιεύσετε.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗΣ COOKIES 

Tα cookies και τα web beacons είναι τεχνολογίες με τις οποίες επιταχύνεται η περιήγησή σας σε μία ιστοσελίδα, σας δίνουν πρόσβαση σε προνόμια μίας ιστοσελίδας και ενδεχομένως καταγράφουν τη χρήση που κάνετε στην ιστοσελίδα.

Τα cookies είναι μικρά κομμάτια πληροφορίας που αποθηκεύονται, ως αρχεία κειμένου, από τα προγράμματα περιήγησης στο διαδίκτυο (λ.χ. internet explorer, firefox) στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Τα περισσότερα τέτοια προγράμματα έχουν κατασκευαστεί για να δέχονται cookies. Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί ΜΟΝΟ τεχνικά cookies, τα οποία είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της ιστοσελίδας. Δεν χρησιμοποιούμε cookies για προωθητικούς σκοπούς, για παρακολούθηση επισκεψιμότητας, για δημιουργία αρχείου, για καταγραφή χρήσης και γενικά cookies εκτός εκείνων της λειτουργικότητας.

 

Ο ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ

Τα προσωπικά σας δεδομένα παραμένουν εσωτερικά στους servers του Ιστότοπου και είναι προσβάσιμα από το απολύτως απαραίτητο για τον σκοπό αυτό προσωπικό το οποίο τηρεί όρο εμπιστευτικότητας.

Δεν χρησιμοποιούμε τρίτους και δεν αποστέλλουμε, διανέμουμε δημοσιοποιούμε με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο τα προσωπικά σας δεδομένα.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά σας δεδομένα παραμένουν αποθηκευμένα στον Ιστότοπο μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο προκειμένου να εκπληρώσουμε τον σκοπό για τον οποίο τα συλλέξαμε.

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο Ιστότοπος δεσμεύεται ρητά να μη πωλήσει, ενοικιάσει ή με οποιονδήποτε τρόπο δημοσιεύσει ή κοινοποιήσει τα αποθηκευμένα προσωπικά σας σε οιονδήποτε τρίτο φορέα, οργανισμό ή εταιρία.

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα γίνεται αποκλειστικά από την κυρία Μαίρη Γουδή, η οποία είναι και η υπεύθυνη επεξεργασίας αυτού του Ιστοτόπου.

Στοιχεία επικοινωνίας της εν λόγω υπευθύνου για ερωτήματα σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα θα βρείτε στη σελίδα ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ του Ιστότοπου.

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Η www.mindyourgoals.com διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί/ επικαιροποιεί επιμέρους τμήματα της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου χωρίς υποχρέωση προηγούμενης ενημέρωσης των πελατών –χρηστών. Παρακαλούμε να διαβάζετε πάντα την πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, προτού χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπό μας, ώστε να ενημερώνεστε για την τρέχουσα έκδοση της πολιτικής.